Google

Wednesday, December 5, 2007

Pinjaman Projek Ternakan Ayam Pedaging komuniti oleh PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK

Objektif

* Untuk menggalak dan membantu usahawan tani kecil Bumiputera dalam bidang perusahaan dan perniagaan tani agar dapat membantu hasrat kerajaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar.

Kemudahan yang disediakan

* Menyediakan kursus, khidmat nasihat, kaunseling, latihan dan bimbingan teknikal
* Membekal anak ayam bagi tiga pusingan penternakan dimana bagi satu pusingan dibekalkan sebanyak 100 ekor anak ayam..
* Kemudahan kredit untuk pembelian anak ayam, makanan ayam, perubatan, pengangkutan dan lain-lain keperluan penternakan yang berkaitan.

* Jaminan pasaran untuk ayam berumur 45 hari melalui anak syarikat PPES yang telah dilantik.

Had Pinjaman

* RM1000.00 tanpa caj perkhidmatan

Tempoh Bayaran

* Bayaran balik dibuat selepas tamat tempoh tiga (3) pusingan penternakan.

Syarat-syarat Permohonan

* Warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak, berumur antara 20 tahun hingga 40 tahun.

* Tidak mempunyai rekod jenayah
* Mempunyai tapak penternakan yang sesuai
* Boleh membaca, menulis dan mengira
* Mempunyai minat untuk mencebur diri dalam bidang penternakan ayam pendaging

Cara Memohon

Permohonan dibuat dengan menggunakan “Borang Permohonan Projek Ternakan ayam Pedaging Komuniti” yang boleh diperolehi dari ibu Pejabat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak atau Pejabat-pejabat Wilayah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak yang berhampiran.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:-

Unit Pembangunan Usahawan Desa
Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak
Tingkat 8, Menara SEDC
Bangunan Sarawak Plaza
Jalan Tunku Abdul Rahman
Peti Surat 400
93902 KUCHING

Tel : 082- 416777 samb. 324
Faks : 082- 424330

No comments:

© Copyright 2007 http://harizamrryblog.blogspot.com Corp. All rights reserved
Get Started On Blogger!, Join for free, and view profiles, connect with others, blog, rank music, and get much more!